Het Kennisplatform Renovatie nodigt u graag uit voor een workshop rond langer zelfstandig thuis wonen. Principes als levenslang wonen, meegroeiwonen en toegankelijkheid komen aan bod, maar ook de uitdagingen die verbonden zijn aan de toepassing van deze aspecten op bestaande woningen. Op het programma staan ook een aantal projecten uit de Zorgproeftuinen. In het kader van duurzame renovatie van het huidige woningenpark wordt zo ook aandacht besteed aan deze sociale uitdaging van de toekomst. De voormiddagsessie staat open voor het brede publiek, geïnteresseerden en stakeholders. Tijdens de namiddag volgt een gesloten sessie uitsluitend bestemd voor proeftuinleden.

Klik op de presentaties om deze te bekijken!

Het verslag van de sessie kan u HIER downloaden!

09u00 Verwelkoming en koffie
INSPIRATIESESSIE (dit deel van de workshop is publiek toegankelijk)
09u30 Introductie door Alain Thielemans, VLAIO
09u45 Principes van Levenslang Wonen/Meegroeiwonen & Toegankelijkheid door Fien Van den Abeele, Inter
10u20 Het project ‘ProDomo’: de uitdagingen verbonden aan het levensloopbestendig renoveren van een rijwoning door Elise Van Opstal, AIPA, stad Aalst
10u40 Enkele concrete voorbeelden van woningaanpassing door Jean-Paul Lefebvre, Blijf Actief
11u00 Project Duurzame Wijk, en hoe rekening te houden met de principes van levenslang wonen door Hans Cools, Wienerberger
11u20 De aanpak binnen een stadsvernieuwingsproject door Bert Willems & Katrijn Driesen, stadsontwikkeling Turnhout
11u40 Proeftuinproject Mutatie+: Levensloopbestendig renoveren van woningen door Ann Verlinden BJW en Elke Ielegems, UHasselt
12u00-13u00 Broodjeslunch
INTERACTIEVE WORKSHOP (voorbehouden voor de partners van de Proeftuinprojecten Woningrenovatie)
13u10 Technische uitdagingen van levenslang wonen door Stefan Danschutter, WTCB
13u30 Inleiding tot de sociale uitdagingen binnen het project Mutatie+ door Ann Verlinden BJW en Fien Van den Abeele, Inter
13u45 Interactie met de proeftuinleden rond technische en sociale uitdagingen
14u45 Conclusie

 

Download de folder hier

De deelname aan de workshop is gratis, doch inschrijven voor 2 december 2016 is verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.

De studiedag gaat door bij Brussels Meeting Center (WTCB), Poincarélaan 79, 1060 Brussel op 7min wandelen van het station Brussel Zuid.