Werfgoed2016-11-15T11:52:17+01:00

Proeftuinproject : Werfgoed

WERFGOED wil collectieve BEN-renovatie van particuliere woningen structureel in de markt zetten. Hiervoor wordt een innovatieve ketensamenwerking opgezet met alle actoren die betrokken zijn in de toeleiding en het concrete renovatie-proces.

WERFGOED zal woningen die representatief zijn voor het Vlaamse woningbestand morfologisch gegroepeerd renoveren en biedt hiervoor aan de bewoners een integrale ondersteuning doorheen het renovatieproces (financieel, juridisch, technisch en organisatorisch).

Het gaat concreet om het collectief renoveren van 20 à 50 woningen in Limburgse gemeenten (Houthalen-Helchteren, Maasmechelen) in clusters van 4 à 10 woningen. Het project richt zich op individuele particuliere woningen en kan zo een aantrek- en mobilisatie-effect hebben op bewoners van naburige woningen.

Publicatie Werfgoed: Belgen niet klaar voor collectieve totaalrenovaties

In België is het draagvlak voor collectieve energetische totaalrenovaties vooralsnog erg klein. Proeftuin Werfgoed onderzocht of een intensieve begeleiding een mentaliteitswijziging op dit vlak kan bewerkstelligen. Met wisselend succes, want een totaalrenovatie was voor [...]

15-06-2020|Werfgoed|

Partners

Contact

Dubolimburg

E-mail : kris dot asnong at dubolimburg dot be
Tel. : 011-79 97 60

Poster