Kielpark2016-11-15T11:52:20+02:00

Proeftuinproject: Kielpark

De proeftuin rond de Kielparktorens wil een renovatiescenario uitwerken dat binnen de huidige bouwbudgettering van VMSW 10% energie-efficiënter is door de toepassing van innovatieve bouwtechnieken (gebouwschil) en technische installaties. Zo wordt de extra investering voor de verbeterde energieprestatie (die doorgerekend wordt in de huurprijzen) ook terugverdiend door een verlaging van de energiekost. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van derdepartijfinanciering. De ambitie is dat sociale woningbouw een voortrekkersrol gaat spelen om innovatie te stimuleren in de renovatiemarkt.

Concreet gaat het in deze proeftuin om drie woontorens met elk 96 appartementen. Het zijn appartementenblokken uit de jaren ‘50 en ‘60 in eigendom van de SHM Woonhaven, bestaande uit sociale huurappartementen.

Partners

Contact

Bureau Bouwtechniek

Poster