Kielpark2016-11-15T11:52:20+01:00

Proeftuinproject: Kielpark

De proeftuin rond de Kielparktorens wil een renovatiescenario uitwerken dat binnen de huidige bouwbudgettering van VMSW 10% energie-efficiënter is door de toepassing van innovatieve bouwtechnieken (gebouwschil) en technische installaties. Zo wordt de extra investering voor de verbeterde energieprestatie (die doorgerekend wordt in de huurprijzen) ook terugverdiend door een verlaging van de energiekost. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van derdepartijfinanciering. De ambitie is dat sociale woningbouw een voortrekkersrol gaat spelen om innovatie te stimuleren in de renovatiemarkt.

Concreet gaat het in deze proeftuin om drie woontorens met elk 96 appartementen. Het zijn appartementenblokken uit de jaren ‘50 en ‘60 in eigendom van de SHM Woonhaven, bestaande uit sociale huurappartementen.

Publicatie Kielpark: Renoveren is niet altijd aangewezen

Oude gebouwen tot op BEN-niveau renoveren, is om diverse redenen soms interessanter dan ze door nieuwbouw te vervangen. Tenzij de betonstructuur niet meer aan de huidige normen voldoet. Onderzoek naar potentiële energie-efficiëntie moet daarom [...]

16-06-2020|Kielpark|

Partners

Contact

Bureau Bouwtechniek

Poster