Kosten2016-11-15T11:52:21+01:00

Focusthema Kostenefficiëntie

Door het belang van betaalbaarheid van wonen, de rendabiliteit van energie-investeringen en de motivatie voor opdrachtgevers-eigenaars, zijn kostenefficiënte maatregelen of renovatieprakijken van groot belang. Er zijn oplossingen die de technische efficiëntie en kwaliteitsbewaking binnen het bouwproces verhogen, zoals geïntegreerde bouwtoepassingen (vb. prefabricatie), geïntegreerde renovatiebenaderingen, het gebruik van de juiste bouwmanagementtools, het werken met bouwteamformules, enz. Deze oplossingen kunnen een verhoogde zekerheid voor de woningeigenaar of –huurder betekenen en reduceren de uiteindelijke investeringskost van de renovatie.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Lage energieprijzen vragen slimmer renovatiebeleid (De Tijd)

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten|

Zes onderzoekers van de Universiteit Gent maakten recent in De Tijd een analyse van de impact van de huidige lage energieprijzen op de renovatiemarkt. De hoge energieprijzen tussen 2010 en 2014 hebben geen energie-gedreven renovatiegolf [...]

Mutatie+ stelt 1ste Vlaamse proeftuinwoning voor in clip!

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten, Mutatie+, Proeftuinprojecten|

Mutatie+ stelde recent in Limburg de eerste Vlaamse proeftuinwoning voor - in Limburg! De projectpartners pakken sociale woningen aan op het moment dat een huurder zijn opzeg doet. In die 'mutatie-periode' wordt de woning grondig gerenoveerd, [...]