Klant2016-11-25T14:55:55+01:00

Focusthema Klant

Voor het versterken van de vraag naar duurzame energetische renovatie is de klantenbenadering van groot belang. Dit betreft in de eerste plaats de communicatie naar klanten over de voordelen van doorgedreven energetische renovaties. Maar de vraagzijde wordt beïnvloed door onzekerheid rond het budget, financiële haalbaarheid, return on investment, kwaliteitsborging, mede-eigenaarschap, enz. Het financiële en praktische ontzorgen van bouwheren, bewonersbenadering en enquêtering, marketing en waardebeoordeling voor de klant, participatieve processen voor klanten zijn een aantal mogelijke items.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Nieuws

Evenementen

Download hier de steekkaart van dit thema

Uitnodiging trefnamiddag project “Dampoort knapt op!” (Gent, 28/11/2016)

11-10-2016|Actueel, Dubo, Financiering, Klant, Uncategorized|

Het Gentse project "Dampoort knapT OP!" werkt rond wijkrenovatie met noodkopers. Deze groep van mensen die niet beschikken over de middelen om een woning te renoveren, is groter dan men denkt. Onderzoek becijferde dat er [...]

Lage energieprijzen vragen slimmer renovatiebeleid (De Tijd)

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten|

Zes onderzoekers van de Universiteit Gent maakten recent in De Tijd een analyse van de impact van de huidige lage energieprijzen op de renovatiemarkt. De hoge energieprijzen tussen 2010 en 2014 hebben geen energie-gedreven renovatiegolf [...]

Mutatie+ stelt 1ste Vlaamse proeftuinwoning voor in clip!

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten, Mutatie+, Proeftuinprojecten|

Mutatie+ stelde recent in Limburg de eerste Vlaamse proeftuinwoning voor - in Limburg! De projectpartners pakken sociale woningen aan op het moment dat een huurder zijn opzeg doet. In die 'mutatie-periode' wordt de woning grondig gerenoveerd, [...]

Bouwkroniek zet proeftuin De Schipjes in de kijker!

19-02-2016|Actueel, De Schipjes, Energie, Klant|

Het vaktijdschrift Bouwkroniek zet het proeftuinproject De Schipjes in de kijker, met een artikel dat bekijkt hoe we gebouwenzorg kunnen verzoenen met energieoptimalisatie. Proeftuin De Schipjes probeert dit te doen in een historisch woonerf in [...]

Fiscus strenger voor wie na renovatie toegenomen comfort ‘vergeet’ te melden

11-02-2016|Actueel, De Schipjes, Drie Hofsteden, Duurzame thuis, Ecoren, Financiering, Kielpark, Klant, Kosten, Mutatie+, Remoflex, RenBen, Renoseec, Werfgoed|

Volgens de Tijd gaan steeds meer gemeenten en de fiscus actief op zoek naar verbouwers die ‘vergeten’ het extra comfort in hun woning bij het kadaster te melden. Brusselse gemeenten, waaronder de stad Brussel, Ukkel, [...]

Al 150 gezinnen tekenden in op lening Duwolimplus

09-02-2016|Actueel, Dubo, Financiering, Klant, Werfgoed|

In juni 2015 werd de Duwolimplus-lening gelanceerd. Duwolimplus is een uitbreiding op de Duwolimlening (Vlaamse energielening) en laat eigenaars toe om tot 40.000€ te ontlenen aan dezelfde tarieven als de Duwolimlening, nl. 0 of 2%. [...]