Klant2016-11-25T14:55:55+01:00

Focusthema Klant

Voor het versterken van de vraag naar duurzame energetische renovatie is de klantenbenadering van groot belang. Dit betreft in de eerste plaats de communicatie naar klanten over de voordelen van doorgedreven energetische renovaties. Maar de vraagzijde wordt beïnvloed door onzekerheid rond het budget, financiële haalbaarheid, return on investment, kwaliteitsborging, mede-eigenaarschap, enz. Het financiële en praktische ontzorgen van bouwheren, bewonersbenadering en enquêtering, marketing en waardebeoordeling voor de klant, participatieve processen voor klanten zijn een aantal mogelijke items.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Download hier de steekkaart van dit thema

Uitnodiging trefnamiddag project “Dampoort knapt op!” (Gent, 28/11/2016)

11-10-2016|Actueel, Dubo, Financiering, Klant, Uncategorized|

Het Gentse project "Dampoort knapT OP!" werkt rond wijkrenovatie met noodkopers. Deze groep van mensen die niet beschikken over de middelen om een woning te renoveren, is groter dan men denkt. Onderzoek becijferde dat er [...]

Lage energieprijzen vragen slimmer renovatiebeleid (De Tijd)

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten|

Zes onderzoekers van de Universiteit Gent maakten recent in De Tijd een analyse van de impact van de huidige lage energieprijzen op de renovatiemarkt. De hoge energieprijzen tussen 2010 en 2014 hebben geen energie-gedreven renovatiegolf [...]