Het Kennisplatform

Het Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie wil de ‘Proeftuin woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen’ gebruiken als hefboom. Het wil een positief innovatieklimaat creëren voor de renovatie van woningen. Om dit te realiseren bouwt het Platform kennis op en werkt het aan de verbetering van de markt door efficiëntere samenwerking. Dit moet toelaten om te komen tot meer kwalitatief energetische renovaties.

Het Platform bouwt kennis op en biedt die aan de proeftuinprojecten aan. Het gaat dan om methodologie, technologie en proces, zodat de basis gelegd wordt voor succesvolle experimenten met zinvolle resultaten die eveneens verwerkt kunnen worden door het Platform.

Het is belangrijk de kwaliteit te borgen door richtlijnen voor energetische meetcampagne en kostenefficiëntie-analyse te ontwikkelen en zo de output van deze acties in de proeftuinprojecten kwaliteitsvol, vergelijkbaar en exploiteerbaar te maken. Vervolgens moet de verworven kennis omgezet worden op maat van de doelgroepbedrijven, zodat de ruimere doelgroep van innovatievolgers de resultaten van de Proeftuin Renovatie kan absorberen, met aansluitend ook een vertaalslag naar het beleid. Het Kennisplatform Renovatie wil daarbij een uniek aanspreekpunt zijn en wil de zichtbaarheid (ook naar het buitenland) waarborgen.

Het Kennisplatform Renovatie is een initiatief van WTCB, Passiefhuisplatform, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Bouwunie en de Nationale Architecten Vereniging (NAV) als aanvragers en uitvoerders. De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen vzw, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en consultancybureaus vzw (ORI) en de Verenigde Eigenaars vzw (VE-PR) zijn mede-aanvrager.

Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt ook een beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Van Dessel via [johan dot van dot dessel at bbri dot be].