Financiering2016-11-25T15:43:37+01:00

Focusthema Financieringsmodellen

Veel knelpunten bij een doorgedreven energetische renovatie zijn van financiële aard, zoals de grootte van de initiële investering, onzekerheid over de baten op lange termijn en kwaliteitsborging. Derdepartijfinanciering kan een oplossing bieden. Deze financiering gebeurt vaak met Energy Services Companies of ESCO’s, waarbij gewerkt wordt met energieprestatiecontracten waarin de toekomstige minderkosten (de uitgespaarde energiekosten na renovatie) aangewend worden om de initiële meerkosten te dekken. De werkzaamheden rond dit thema kunnen bijvoorbeeld focussen op de organisatieopzet van ESCO of kwaliteitsborging, minimale schaalgrootte of rond het thema van lange-duurtijd-contracten.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Download hier de steekkaart van dit thema

Uitnodiging trefnamiddag project “Dampoort knapt op!” (Gent, 28/11/2016)

11-10-2016|Actueel, Dubo, Financiering, Klant, Uncategorized|

Het Gentse project "Dampoort knapT OP!" werkt rond wijkrenovatie met noodkopers. Deze groep van mensen die niet beschikken over de middelen om een woning te renoveren, is groter dan men denkt. Onderzoek becijferde dat er [...]

Presentaties en verslag workshop nu online beschikbaar

24-06-2016|Actueel, Energie, Financiering|

De presentaties en het verslag van de workshop ‘innovatieve financieringsmodellen voor grondige energierenovaties in de woningsector’ staan online. Deze workshop werd opgezet door de Kennisplatform focusthema-partners Energyville en Passiefhuisplatform.   U kunt deze documenten downloaden [...]