FABA, de Federatie van Algemene Bouwaannemers, organiseert zijn jaarcongres op Batibouw op woensdag 4 maart. Het thema van het congres is: “Energetische (r)evolutie: Duurzaam bouwen in een nieuwe economische context”. Tijdens deze namiddag wordt onderzocht of de algemene verlaging van de BTW van 21% naar 6% op afbraak en wederopbouw een economisch fundament kan zijn voor een groenere toekomst.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord stelt de regering dat zij wenst te investeren in een nieuw beleid, waarin groot belang wordt gehecht aan initiatieven die strekken tot de vernieuwing van het Belgisch woningpatrimonium. In dat verband tonen meerdere studies en proefprojecten aan dat de verlaging van de BTW naar 6% op afbraak en wederopbouw in een selecte groep van gemeenten een bijzonder effectieve financiële stimulans is geweest, die een dergelijke vernieuwing in de hand heeft gewerkt. Is het wenselijk dat een algemene verlaging van de BTW naar 6% op afbraak en heropbouw in heel het land wordt ingevoerd? Hoe kan dit worden gekaderd in een sociaal beleid en in welke mate kunnen bijkomende financiële incentives van de overheid, de financiële en vastgoedsector bijdragen aan de verwezenlijking van een energetische (r)evolutie? FABA stelt de vraag aan een panel van specialisten en ervaringsdeskundigen.

Meer info en inschrijven