Energie2016-12-19T14:06:38+01:00

Focusthema Energie

Een belangrijk aandachtspunt bij renovaties zijn de energieprestaties van de woning ná de renovatie. Die energieprestaties worden bekeken op verschillende vlakken, zoals verwarming en koeling, sanitair warm water, huishoudtoestellen, hulpenergie en hernieuwbare energie. Ze worden niet alleen bepaald door de bouwfysische prestaties van de gebouwcomponenten (luchtdichtheid, isolatiekwaliteit, zonwering, thermische capaciteit) en installaties, maar ook door het gebruikersgedrag en het bijhorende comfort van de woning.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Download hier de protocols voor monitoring en simulaties

Presentaties en verslag workshop nu online beschikbaar

24-06-2016|Actueel, Energie, Financiering|

De presentaties en het verslag van de workshop ‘innovatieve financieringsmodellen voor grondige energierenovaties in de woningsector’ staan online. Deze workshop werd opgezet door de Kennisplatform focusthema-partners Energyville en Passiefhuisplatform.   U kunt deze documenten downloaden [...]

WTCB wijdt nummer van tijdschrift Contact aan energetische renovatie

15-03-2016|Actueel, Energie|

Het Wetenschappelijk en Technologisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) presenteerde recent de eerste uitgave van 2016 van zijn tijdschrift WTCB-Contact. Het nummer is helemaal gewijd aan de energetische renovatie. Het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen staat [...]