Dubo2017-07-24T09:54:46+02:00

Focusthema Duurzaam Bouwen en Levenslang Wonen

Duurzaam materiaalgebruik kan op verschillende niveaus onderzocht worden: de milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen over de gehele levensduur (levenscyclusanalyse of LCA); de aandacht voor principes van herbruikbaarheid en recyclage van materialen; de aanpasbaarheid van gebouwen in de tijd; het evalueren van de ruimere duurzaamheid van gebouwen (incl. bijvoorbeeld gezondheid). Het kennisplatform waakt over de relevantie van de gebruikte methodes binnen de individuele projecten en wil geschikte tools of methodes aanreiken waar nodig.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Download hier de steekkaart van ‘duurzaam materiaalgebruik’

Uitnodiging trefnamiddag project “Dampoort knapt op!” (Gent, 28/11/2016)

11-10-2016|Actueel, Dubo, Financiering, Klant, Uncategorized|

Het Gentse project "Dampoort knapT OP!" werkt rond wijkrenovatie met noodkopers. Deze groep van mensen die niet beschikken over de middelen om een woning te renoveren, is groter dan men denkt. Onderzoek becijferde dat er [...]

Lage energieprijzen vragen slimmer renovatiebeleid (De Tijd)

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten|

Zes onderzoekers van de Universiteit Gent maakten recent in De Tijd een analyse van de impact van de huidige lage energieprijzen op de renovatiemarkt. De hoge energieprijzen tussen 2010 en 2014 hebben geen energie-gedreven renovatiegolf [...]