Business2016-11-25T15:35:53+01:00

Focusthema Businessmodellen

Renovatie en de opschaalbaarheid naar een volumemarkt kampen met het feit dat werkzaamheden nog teveel worden uitgesplitst in een groot aantal deelactiviteiten. De opdrachtgever kan niet de nodige informatie voor renovatie verzamelen en interpreteren over uitvoerders-aannemers, financiering en kwaliteitsborging. Het opzetten van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen actoren van de bouwkolom voor het uitvoeren van doorgedreven energetische renovaties verbeteren de efficiëntie en de ontzorging van de klant.
Een doorgedreven samenwerking moet gericht zijn op kwaliteitsbewaking in het hele renovatieproces en op betrokkenheid van de hele keten – vanaf het opstellen van het programma van eisen, over ontwerp, uitvoering en oplevering tot en met de gebruiksfase. Een betere samenwerking tussen alle bouwpartijen biedt ook rechtstreeks voordelen op het vlak van kostenefficiëntie van het bouwproces.

Steekkaarten focusthema’s staan nu online!

Steekkaarten voor de focusthema’s klant, business, financiering en dubo zijn nu beschikbaar! De steekkaarten geven per thema een heldere inleiding en brengen lopende onderzoeksinitiatieven, pilootprojecten en innoverende praktijken of technologieën in kaart. Het Kennisplatform heeft als algemeen [...]

Download hier de steekkaart van dit thema

Lage energieprijzen vragen slimmer renovatiebeleid (De Tijd)

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten|

Zes onderzoekers van de Universiteit Gent maakten recent in De Tijd een analyse van de impact van de huidige lage energieprijzen op de renovatiemarkt. De hoge energieprijzen tussen 2010 en 2014 hebben geen energie-gedreven renovatiegolf [...]

Mutatie+ stelt 1ste Vlaamse proeftuinwoning voor in clip!

10-03-2016|Actueel, Business, Dubo, Energie, Financiering, Klant, Kosten, Mutatie+, Proeftuinprojecten|

Mutatie+ stelde recent in Limburg de eerste Vlaamse proeftuinwoning voor - in Limburg! De projectpartners pakken sociale woningen aan op het moment dat een huurder zijn opzeg doet. In die 'mutatie-periode' wordt de woning grondig gerenoveerd, [...]

  • energiecongres